Spojení bytů na Novém Městě

Praha
AS 2008, DSP 2009Řešené byty se nachází v památkově chráněném barokním domě v centru Prahy. Zadáním byla kompletní rekonstrukce spočívající ve spojení obou bytů, vyřešení nevyhovujícího sociálního zázemí a obnovy povrchů podlah, obkladů apod. Nový byt je určen k pronájmu.

Parkovací dům Klatovy

Klatovy
Soutěž 2009
2. Místo
Spolupráce: Ing. arch. Martin Řežábek, Ing. arch. Simona Ledvinková, Ing. arch. Daniel Novák - INBLOK architekti


Místo za hradbami, blízko centra. Malý pozemek znemožňující rozumné řešení klasických garáží. Objekt parkovacího domu navrhujeme jako dvojici věží - bran do centra, nové orientační body pro návštěvníky Klatov. Skrz průsvitný plášť je vidět mechanismus automatického zakládacího systému. Když je plno, svítí červeně, když volno, zeleně. Nová lávka navede návštěvníka přímo do centra.

Zastupitelský úřad Washington

Washington
Soutěž 2009
Spolupráce: Ing. arch. Martin Řežábek, Ing. arch. Simona Ledvinková - INBLOK architekti

Kaple Jména Panny Marie

Kamenné Žehrovice
AS 2005-2006, DUR+DSP 2006, DPS 2007, Realizace – AT 2007-2009, Kolaudace 2009

Obec Kamenné Žehrovice leží 5 km jihozápadně od Kladna. V historii byla známa těžbou kvalitního pískovce Žehrováku, z něhož byl postaven například Karlův most. Na řešeném místě návsi stávala malá kaple se zvoničkou zasvěcená Panně Marii, postavená pravděpodobně v průběhu 18. století. V roce 1971 byla komunistickým režimem srovnána se zemí a sutí byl zavezen přilehlý rybník. Z původní stavby se díky několika místním obyvatelům podařilo zachránit a uchovat kamenný portálek, který je nyní navrácen na své původní místo.
            V roce 2005 se občanské sdružení Žehrovák rozhodlo obnovit zbořenou kapličku. Původní stavba nebyla zaměřena a její vzhled je doložen pouze historickou fotografií. Jelikož v obci není kostel, měla by nová, větší kaple sloužit místním věřícím k setkáním a občasným bohoslužbám a zároveň i pro další kulturní a společenské akce (koncerty, svatby...).

Rekonstrukce interiéru vily Dr. Edvarda Beneše

Sezimovo Ústí
AS 2008, DPS 2008, Realizace 2008-2009
Spolupráce Ing. arch. Simona Ledvinková, Ing. arch. Orlin Ilinčev, ISI s.r.o.


Venkovské sídlo Dr. Edvarda Beneše postavené v novošpanělském stylu na začátku 30. let
20. století. Romantický interiér je v letech
1975-76 upraven architektem Karlem Filsakem pro účely Ústředního předsednictva vlády.
Požadavkem Úřadu vlády ČR bylo navrácení reprezentačních místností zpět do původního stavu včetně navrácení původního nábytku z depozitářů. Podkladem pro obnovu byly především historické fotografie.


Rodinný dům v Troji

Praha - Troja
AS 2005-2006, DSP 2006, DPS 2007, Realizace 2007-2009

Svažitý pozemek se starou chatou-boudou. Regulace výstavby. Nutnost zůstat v současné zastavěné ploše a dodržet stávající výšku hřebene a tvar střechy. Požadavek investora na dvě bytové jednotky
a nízkoenergetické řešení stavby.
Vstupní polozapuštěný suterén je zděný, patro dřevěné systému Two by four, vytápění pomocí rekuperační jednotky. Modřínová fasáda zšedne a suterén začnou porůstat popínavé rostliny. Dům splyne se zahradou.


Rodinný dům v Horních Stakorech

AS 2009
Rekonstrukce radnice

Rokytnice nad Jizerou
AS 2009, spolupráce: Ing. arch. Jan Ritter, Ing arch. Jan Ritter ml.