Kaple Jména Panny Marie

Kamenné Žehrovice
AS 2005-2006, DUR+DSP 2006, DPS 2007, Realizace – AT 2007-2009, Kolaudace 2009

Obec Kamenné Žehrovice leží 5 km jihozápadně od Kladna. V historii byla známa těžbou kvalitního pískovce Žehrováku, z něhož byl postaven například Karlův most. Na řešeném místě návsi stávala malá kaple se zvoničkou zasvěcená Panně Marii, postavená pravděpodobně v průběhu 18. století. V roce 1971 byla komunistickým režimem srovnána se zemí a sutí byl zavezen přilehlý rybník. Z původní stavby se díky několika místním obyvatelům podařilo zachránit a uchovat kamenný portálek, který je nyní navrácen na své původní místo.
            V roce 2005 se občanské sdružení Žehrovák rozhodlo obnovit zbořenou kapličku. Původní stavba nebyla zaměřena a její vzhled je doložen pouze historickou fotografií. Jelikož v obci není kostel, měla by nová, větší kaple sloužit místním věřícím k setkáním a občasným bohoslužbám a zároveň i pro další kulturní a společenské akce (koncerty, svatby...).