Smuteční síň

Roudnice nad Labem
Soutěž 2010
Spolupráce: Ing. arch. Martin Řežábek, Ing. arch. Simona Ledvinková - INBLOK architekti


Dřevěná chata

Stříbrná Skalice
AS 2008, DUR+DSP 2009, Realizace+ATD 2009-2010

Velká zahrada na svažitém jižním pozemku obklopená rodinnými domky. Zadáním byl malý dřevěný dům pro příjemné trávení víkendů v důchodu. Půdorysné rozměry jsou minimalizovány, všechny funkce jsou v přízemí - na obytný prostor i ložnici navazuje velká terasa krytá kšiltem střechy. Pro syny nebo jiné návštěvy jsou dvě malé ložnice. Střecha je rovnoběžná se svahem, díky ustoupenému patru nepůsobí dům v zahradě hmotně. Zbývá jen zasadit stromy.

Nová chalupa

České Středohoří
AS 2007, DUR+DSP 2008, DPS 2008, Realizace 2009-2010, Kolaudace 2010
Spolupráce Ing. arch. Martin Řežábek
, INBLOK architekti


Velký svažitý pozemek s výhledem na sopky Českého Středohoří. Požadavek investora 
na vybudování víkendového domu pro odpočinek i pro práci na budoucí přilehlé malé vinici.
Hlavní hmotou je dům usazen po vrstevnicích, kamenná rampa navede návštěvníka 
ke vstupu. Rampa pod sebou ukrývá jídelnu a salonek s výhledem na hory. Ložnice jsou 
v patře. Umístění v CHKO vedlo  k tradičním hmotám, materiálům a sedlové střeše.

Interiér venkovské usedlosti

Tuchonice
AS 2010
Vodní dům

Želivka
Soutěž 2010
Spolupráce: Ing. arch. Martin Řežábek, Ing. arch. Simona Ledvinková - INBLOK architekti