Pietní kaple v Ležákách

Ležáky
Soutěž 11/2011

Diskutabilní místo a další podmínky zvolené vypisovatelem. Kaple má půdorysný tvar kapky, břit je natočen do údolí. Vnitřní prostor je tichý, klidný. Otáčkou při vstupu do interieru se návštěvník orientačně odpoutává od exteriéru. Stoupající podlaha vymezuje prázdný nepřístupný prostor, ten je omezen tak, aby se dovnitř vešli 3-4 návštěvníci. Více by rušilo intimitu. Jména padlých se lesknou ve světle, které dopadá z jediného okna u stropu.....

Cafébar Vertikon - lezecká hala

Zlín
AS 2011, DPS 2011, V REALIZACI, foto: Radmil Schneider

Úkolem bylo navrhnout cafébar a zázemí lezecké haly Vertikon ve Zlíně. Syrové betonové plochy odkazují ke skalám, dřevěné obložení a lavice k horským boudám, světla jsou zavěšena na barevných lanech. V centru je "balvan" baru v rozlámaných plochách lezecké stěny. Do toho všeho stabilní rustikální židle připomínají chvíle ztrávené v hospodách pod skalama. Stěny v chodbách a na wc jsou doplněny grafikou s lezeckou tematikou...


Rekonstrukce domu v Kutné Hoře

Kutná Hora
AS 2008, DSP 2009, REA 2010-2012
Spoluautor: Ing. arch. Simona Ledvinková, obnova fasády: Antonín Mužík

Dům prošel mnoha stavebními etapami, skrývá renesanční zdivo i gotický srub. Předmětem stavebních úprav bylo především očištění od nevhodných zásahů z minulých let a vybudování obytného podkroví. Krov, který byl provizorně upraven v 80. letech 20. stol, musel být navržen zcela nový. Místo eternitu na něj přišla nová břidlicová krytina.
Práce postupují pomalu, ale dům je den ode dne krásnější...

Rekonstrukce usedlosti Palasovna

Libínské Sedlo
SHP 2010, AS 2011, DSP 2011

Venkovská usedlost postavená v druhé polovině 19. století přestavěná po požáru v 40. letech 20. stol. V rámci rekonstrukce byla řešena výměna podlah a části stropů napadených dřevomorkou a dále dispoziční úpravy vedoucí k vytvoření dvou samostatných apartmánů v 2. NP.

Rekonstrukce interiéru činžovního domu


Praha 1 - Staré Město
SHP 2010, AS 2010, DSP 2011, Realizace 2012-13

Činžovní dům postavený roku 1913 ve stylu geometrické secese v Pražské památkové rezervaci na Starém Městě. Interiér společných prostor byl poškozen zásahy v minulých letech - původní mramorový sokl byl odstraněn, lakovaé dveře a okna byla opálena a namořena, pasířské prvky se ztratily, plynové stoupačky byly vedeny vně zdí...
Naše práce spočívala v průzkumu dochovaných prvků a v návrhu jejich obnovy. Součástí byl drobné dispoziční změny v přízemí. Ve vstupním vestibulu byl obnoven kamenný obklad z mramoru Nero Marquina, veškeré rozvody plynu a elektro byly provedeny nově ve zdivu, chybějící mozaika na podlahách byla doplněna, truhlářské prvky byly opatřeny novým nátěrem, zrepasovány a doplněny byly mosazné nárožní lišty, mosazné úchytky zábradlí.