Nové lavice do kostela Svatého Jakuba Většího

Rovná, Stříbrná Skalice
AS 2012, REA 2012 
Kostel Svatého Jakuba Většího v Rovné pochází z 12. století a během následujících staletí prošel několika stavebními etapami. Původní románský mobiliář se nezachoval, z období, kdy byl kostel barokizován, je však známa podoba barokních lavic (většina se nezachovala). V 50.-60. letech 20. století byl kostel částečně navrácen do pozdně románské podoby.