Rodinný dům ve Vraném nad Vltavou


Vrané nad Vltavou
AS 2012, DSP 2012-2013, REA 2013-2014


Zadáním byl malý rodinný dům s dřevěnou konstrukcí pro bydlení čtyřčlenné rodiny.
Vzhledem k velikosti, umístění a požadavku zachování charakteru zahrady a místa bylo 
od začátku debat voleno řešení členitějšího tvaru domu namísto striktního přísného monobloku.

Zázemí zahradnictví Bambusárium

Praha - Troja
Spolupráce MgA. Martin Pertl
AS 2012, DSP 2012-2013, REA 2013-2014Jednoduchá dřevostavba s pultovou střechou vyrůstá z bambusových hájů trojského zahradnictví zaměřeného na pěstování a prodej bambusů a okrasných travin.

Nový mobiliář kostela sv. Jana Křtitele

Žichlínek, Lanškroun
KLIENT: Římskokatolická farnost Žichlínek, Lanškroun
AS 2013

Barokní kostel svatého Jana Křtitele v Žichlínku byl postaven na místě staršího dřevěného kostela v roce 1725. Kostel je tvořen hlavní lodí s malou křížovou lodí, která tvoří spíše dvě výklenkové kaple. Vnitřní výbava je převážně z 2. poloviny 18. století a 19. století.
Během posledních let byla opravena fasáda, vnitřní dlažba a omítky a interiér byl vymalován v kombinaci dvou odstínů žluté a bílé. Původní lavice byly z důvodu silného poškození červotočem odstraněny. Presbytář je vybaven pouze původním barokním oltářem a barokní kazatelnou. K bohoslužbám tedy i chybí vybavení dle zásad II. Vatikánského koncilu.


Nový mobiliář vědomě nenavazuje na zdobné barokní tvarosloví, do prostoru kostela vnáší jednoduchost, čistotu tvarů a pravdivost materiálů. 

Roubenka v Krkonoších

Krkonoše
AS 2013, DSP 2013-14


Téměř 200 let stará krkonošská roubenka zachovalá v původním stavu. Čas nahlodal dřevěné trámy, kamenné zdi povolily. Jediná obyvatelná místnost – světnice již neumožňuje pohodlný pobyt rodiny majitele. Zadáním projektu je využít plně kapacitu domu – zobytnit podkroví a vytvořit nové hygienické i technické zázemí a dům celkově sanovat.  

Obnova interiéru společných prostor činžovního domu

Praha, Staré Město
AS 2014 - ROZPRACOVÁNO,
Interiér činžovního domu na Starém Městě v Praze byl necitlivými úpravami posledních 50. let poškozen. Osvícené společenství vlastníků nám zadalo prostor rehabilitovat a navrátit mu původní eleganci. Řešila se obnova původních povrchů a barevnosti, některé prvky byly navrženy nově (mříž).  Původní poškozené mramorové obložení vestibulu bylo sejmuto a použito na nový členěný sokl.