Nový mobiliář kostela sv. Jana Křtitele

Žichlínek, Lanškroun
KLIENT: Římskokatolická farnost Žichlínek, Lanškroun
AS 2013

Barokní kostel svatého Jana Křtitele v Žichlínku byl postaven na místě staršího dřevěného kostela v roce 1725. Kostel je tvořen hlavní lodí s malou křížovou lodí, která tvoří spíše dvě výklenkové kaple. Vnitřní výbava je převážně z 2. poloviny 18. století a 19. století.
Během posledních let byla opravena fasáda, vnitřní dlažba a omítky a interiér byl vymalován v kombinaci dvou odstínů žluté a bílé. Původní lavice byly z důvodu silného poškození červotočem odstraněny. Presbytář je vybaven pouze původním barokním oltářem a barokní kazatelnou. K bohoslužbám tedy i chybí vybavení dle zásad II. Vatikánského koncilu.


Nový mobiliář vědomě nenavazuje na zdobné barokní tvarosloví, do prostoru kostela vnáší jednoduchost, čistotu tvarů a pravdivost materiálů. 

Roubenka v Krkonoších

Krkonoše
AS 2013, DSP 2013-14


Téměř 200 let stará krkonošská roubenka zachovalá v původním stavu. Čas nahlodal dřevěné trámy, kamenné zdi povolily. Jediná obyvatelná místnost – světnice již neumožňuje pohodlný pobyt rodiny majitele. Zadáním projektu je využít plně kapacitu domu – zobytnit podkroví a vytvořit nové hygienické i technické zázemí a dům celkově sanovat.