Rodinný dům ve Vraném nad Vltavou


Vrané nad Vltavou
AS 2012, DSP 2012-2013, REA 2013-2014


Zadáním byl malý rodinný dům s dřevěnou konstrukcí pro bydlení čtyřčlenné rodiny.
Vzhledem k velikosti, umístění a požadavku zachování charakteru zahrady a místa bylo 
od začátku debat voleno řešení členitějšího tvaru domu namísto striktního přísného monobloku.