Nová chalupa

České Středohoří
AS 2007, DUR+DSP 2008, DPS 2008, Realizace 2009-2010, Kolaudace 2010
Spolupráce Ing. arch. Martin Řežábek
, INBLOK architekti


Velký svažitý pozemek s výhledem na sopky Českého Středohoří. Požadavek investora 
na vybudování víkendového domu pro odpočinek i pro práci na budoucí přilehlé malé vinici.
Hlavní hmotou je dům usazen po vrstevnicích, kamenná rampa navede návštěvníka 
ke vstupu. Rampa pod sebou ukrývá jídelnu a salonek s výhledem na hory. Ložnice jsou 
v patře. Umístění v CHKO vedlo  k tradičním hmotám, materiálům a sedlové střeše.


Půdorys 2.NP - vstupní podlaží

Půdorys 1.NP