Adaptace hospodářského dvora

Vyšší Brod
AS 2019,
Spolupráce Ing. arch. Matěj Barla

 
Čtyřkřídlý uzavřený dvůr byl po odsunu původních obyvatel užíván převážně k hospodářským účelům místním JZD. Nebyly prováděny průběžné opravy, všechny objekty chátraly. 
Pro nového majitele jsme navrhli celkovou adaptaci dvora, která obsahuje úpravu obytného stavení na současné standardy trvalého bydlení, chov koní v hospodářských křídlech a malý pension na místě staticky narušeného vejminku.