PROFIL

Ing. arch. Tomáš Kocourek
Autorizovaný architekt ČKA 03855

*1976 Praha
2004 Fakulta architektury ČVUT
2002-2003 stáž Erasmus na Ecole d’architecture Paris Val de Seine


Zaměřujeme se na stavby pro bydlení i občanskou vybavenost, rekonstrukce památek i novostavby v historickém a venkovskémprostředí.
Zajišťujeme kompletní servis od průzkumných a přípravných prací přes architektonické stude, dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení, prováděcí projekty, dozory během realizace až ke spolupráci při kolaudaci a uvedení domu do života.

Od 2015 trvalá spolupráce s Ing. arch. Matějem Barlou
(FA ČVUT, rala s.r.o.)

2005-2012 INBLOK architekti :
Ing. arch. Martin Řežábek, Ing. arch. Simona Ledvinková, 
Ing. arch. Jan Ritter ml.