PROFIL

Ing. arch. Tomáš Kocourek
Autorizovaný architekt ČKA 03855
*1976 Praha
2004 Fakulta architektury ČVUT
2002-2003 stáž Erasmus na Ecole d’architecture Paris Val de Seine


Zaměřujeme se na stavby pro bydlení i občanskou vybavenost, zejména na architekturu na venkově, v krajině, památky apod.
Zajišťujeme kompletní servis od průzkumných a přípravných prací přes architektonickou studii, dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení, prováděcí projekty a dozory během realizace až ke spolupráci při kolaudaci a uvedení domu do života.

Spolupráce:
od 2015 Ing. arch. Matěj Barla,

2005-2012 INBLOK architekti :
Ing. arch. Martin Řežábek, Ing. arch. Simona Ledvinková, 
Ing. arch. Jan Ritter ml.