Adaptace hospodářského dvora

Vyšší Brod
AS 2019,
Spolupráce Ing. arch. Matěj Barla
 
Čtyřkřídlý uzavřený dvůr byl po odsunu původních obyvatel užíván převážně k hospodářským účelům místním JZD. Nebyly prováděny průběžné opravy, všechny objekty chátraly. 
Pro nového majitele jsme navrhli celkovou adaptaci dvora, která obsahuje úpravu obytného stavení na současné standardy trvalého bydlení, chov koní v hospodářských křídlech a malý pension na místě staticky narušeného vejminku.  

Chata ve Zdibech

Zdiby
AS 2018, Dřevěná chata severně od Prahy bude sloužit rekreaci pětičlenné rodiny. Přirozeným centrem domu je velký stůl u kamen. Na východní straně je při bloku hygienického zázemí kuchyně, na západní straně kout s pohodlným sezením. Ložnice rodičů je v přízemí, patro obývají ve dvou pokojích děti. V patře navazuje na schodiště pracovní kout s knihovnou odkud je vidět k jídelnímu stolu v přízemí.
Po celé délce severní vstupní strany je kryté zápraží, po celé jižní straně je pak krytá terasa. Střední část terasy je kryta průsvitným laminátem, který pouští světlo skrz velké okno k jídelnímu stolu.

Rekonstrukce a interiér venkovského stavení

Střední Čechy
Průzkum, AS - 2017, DPS 2018
Obytnou část venkovské usedlosti z konce 19. století upravujeme pro trvalé bydlení. Dispoziční úpravy jsou minimální, obnovujeme původní povrchy, navrhujeme nový nábytek. Interiér celého domu je propojen povrchovou úpravou stropů - oškrábané vrstvy maleb vyprávějí minulost domu a vytváří velké abstraktní obrazy...

Rekonstrukce domu u klášterních zahrad v Českém Krumlově

Český Krumlov
Průzkum, AS - 2016, DSP 2017, DPS 2017, v realizaci

Památkově chráněný dům s gotickým a barokním jádrem byl v 90. letech 20. stolení necitlivě "opraven". Stavebními zásahy obnovujeme nyní původní historické povrchy, částečně upravujeme dispozice pro zlepšení komfortu bydlení a kompletně měníme vnitřní instalace. Nevhodná vodnická zelená již zmizela - nevhodné barevné řešení fasád nahradilo nové ověřené restaurátorským průzkumem.
Snad už na podzim se v domě otevře i kavárna...

Rodinný dům u Příbrami

Příbramsko
AS 2017, 
Spoluautor Ing. arch. Matěj Barla
Patrová novostavba na okraji vesnice poblíž Příbrami je řešena jako dřevostavba. Umístění na parcele je dáno místní regulací a zásahem ochranného pásma vysokého napětí na část pozemku. Základní omítaná patrová hmota se sedlovou střechou je v přízemí rozšířena o vstupní zábětří a zádveří, zahradní domek s krytým stáním pro auto a do zahrady o kryté zápraží u jídelny a vysunutý blok knihovny.

Rekonstrukce roubenky na Českolipsku

Verneřice, Českolipsko 
AS 2016, 
Spoluautor Ing. arch. Matěj Barla  
Bezmála dvousetletá patrová roubenka prošla postupně různými stavebními úpravami. Zatím poslední jsme navrhli tak, aby dispozice a vybavení vyhovovalo současným požadavkům na bydlení mladé rodiny a zároveň v domě zůstal uchován původní duch.

Adaptace a přístavba panské stodoly v Prášilech

Prášily, Šumava
AS 2016, DÚR 2016
Spoluautor Ing. arch. Matěj Barla  


Více jak 180 let stará pilířová stodola kdysi tvořila zázemí panského domu v Prášilech na Šumavě. V poslední době byla víceméně nevyužívaná. Její poloha v centru obce nabízela umístit zde turistické a společenské kulturní centrum, které v obci chybí. Podmínkou bylo zachovat sálový prostor stodoly a zázemí situovat do přístavby. Vzhledem k tomu, že stodola i přilehlá zahrada jsou součástí památkově chráněného areálu bývalého panského domu, byla nakonec větší část situována pod zem, aby hmota stodoly zůstala zachována.
K severovýchodnímu průčelí je navržena pouze malá nadzemní vstupní část, kde jsou bezbariérové toalety a schodiště do suterénu.
V pravé části stodoly je umístěno turistické informační centrum, v levé větší bude sál pro pořádání výstav, přednášek a dalších kulturně společenských aktivit obce.