Adaptace fary v Českém ráji

Újezd pod Troskami
AS 2021, DSP 2022
 

Fara na dohled od Trosek v Českém ráji byla postavena v roce 1911. Svou původní funkci ztratila a nyní bude sloužit jako malý pension se čtyřmi apartmány. V kolně bude letní venkovní kuchyně, dvůr uzavírá nový dřevěný objekt – domeček pro děti s pískovištěm a skladem zahradního nábytku. 

Obnova Dittrichovy hrobky

Krásná Lípa
STP 2020, AS - DSP 2021

Památkově chráněná novorenesanční hrobka postavená v letech 1888-89 pro průmyslníka Carla Augusta Dittricha a jeho rodinu vznikla podle plánů berlínského architekta Julia Carla Rachsdorffa. Interiér hrobky vyzdobil malbami malíř August Frind, krypta s diabasovým sarkofágem byla obložena unikátní pozlacenou mozaikou. 

Vila Troja I

Praha - Troja
AS 2020
 
Dva podlouhlé kvádry položené kolmo na sebe - zděné pevné přízemí s denními místnostmi se obrací na jih do zahrady, modřínovými latěmi obložené patro s klidovou zónou je orientováno na jihovýchod. Přesah tvoří zastřešený vstup s krytým stáním. Podrobnosti připravujeme...

Vila Troja II

Praha - Troja
AS 2020
Rodinný dům vychází dispozičně ze sousedního současně navrhovaného domu. Menší možná zastavitelná plocha mění částečně charakter - je pevněji usazený v zahradě, je obložen světlými obkladovými pásky. Podrobnosi připravujeme...

Adaptace hospodářského dvora

Vyšší Brod
AS 2019,
Spolupráce Ing. arch. Matěj Barla

 
Čtyřkřídlý uzavřený dvůr byl po odsunu původních obyvatel užíván převážně k hospodářským účelům místním JZD. Nebyly prováděny průběžné opravy, všechny objekty chátraly. 
Pro nového majitele jsme navrhli celkovou adaptaci dvora, která obsahuje úpravu obytného stavení na současné standardy trvalého bydlení, chov koní v hospodářských křídlech a malý pension na místě staticky narušeného vejminku.  


Chata ve Zdibech

Zdiby
AS 2018, Dřevěná chata severně od Prahy bude sloužit rekreaci pětičlenné rodiny. Přirozeným centrem domu je velký stůl u kamen. Na východní straně je při bloku hygienického zázemí kuchyně, na západní straně kout s pohodlným sezením. Ložnice rodičů je v přízemí, patro obývají ve dvou pokojích děti. V patře navazuje na schodiště pracovní kout s knihovnou odkud je vidět k jídelnímu stolu v přízemí.
Po celé délce severní vstupní strany je kryté zápraží, po celé jižní straně je pak krytá terasa. Střední část terasy je kryta průsvitným laminátem, který pouští světlo skrz velké okno k jídelnímu stolu.

Rekonstrukce a interiér venkovského stavení

Střední Čechy
Průzkum, AS - 2017, DPS 2018

Obytnou část venkovské usedlosti z konce 19. století upravujeme pro trvalé bydlení. Dispoziční úpravy jsou minimální, obnovujeme původní povrchy, navrhujeme nový nábytek. Interiér celého domu je propojen povrchovou úpravou stropů - oškrábané vrstvy maleb vyprávějí minulost domu a vytváří velké abstraktní obrazy...

Rekonstrukce domu u klášterních zahrad v Českém Krumlově

Český Krumlov
Průzkum, AS - 2016, DSP 2017, DPS 2017, v realizaci

Památkově chráněný dům s gotickým a barokním jádrem byl v 90. letech 20. stolení necitlivě "opraven". Stavebními zásahy obnovujeme nyní původní historické povrchy, částečně upravujeme dispozice pro zlepšení komfortu bydlení a kompletně měníme vnitřní instalace. Nevhodná vodnická zelená již zmizela - nevhodné barevné řešení fasád nahradilo nové ověřené restaurátorským průzkumem.
Snad už na podzim se v domě otevře i kavárna...

Rodinný dům u Příbrami

Příbramsko
AS 2017, 
Spoluautor Ing. arch. Matěj Barla

Patrová novostavba na okraji vesnice poblíž Příbrami je řešena jako dřevostavba. Umístění na parcele je dáno místní regulací a zásahem ochranného pásma vysokého napětí na část pozemku. Základní omítaná patrová hmota se sedlovou střechou je v přízemí rozšířena o vstupní zábětří a zádveří, zahradní domek s krytým stáním pro auto a do zahrady o kryté zápraží u jídelny a vysunutý blok knihovny.

Rekonstrukce roubenky na Českolipsku

Verneřice, Českolipsko 
AS 2016, 
Spoluautor Ing. arch. Matěj Barla  

Bezmála dvousetletá patrová roubenka prošla postupně různými stavebními úpravami. Zatím poslední jsme navrhli tak, aby dispozice a vybavení vyhovovalo současným požadavkům na bydlení mladé rodiny a zároveň v domě zůstal uchován původní duch.

Adaptace a přístavba panské stodoly v Prášilech

Prášily, Šumava
AS 2016, DÚR 2016
Spoluautor Ing. arch. Matěj Barla  Více jak 180 let stará pilířová stodola kdysi tvořila zázemí panského domu v Prášilech na Šumavě. V poslední době byla víceméně nevyužívaná. Její poloha v centru obce nabízela umístit zde turistické a společenské kulturní centrum, které v obci chybí. Podmínkou bylo zachovat sálový prostor stodoly a zázemí situovat do přístavby. Vzhledem k tomu, že stodola i přilehlá zahrada jsou součástí památkově chráněného areálu bývalého panského domu, byla nakonec větší část situována pod zem, aby hmota stodoly zůstala zachována.
K severovýchodnímu průčelí je navržena pouze malá nadzemní vstupní část, kde jsou bezbariérové toalety a schodiště do suterénu.
V pravé části stodoly je umístěno turistické informační centrum, v levé větší bude sál pro pořádání výstav, přednášek a dalších kulturně společenských aktivit obce.

Rekonstrukce barokní fary na Vysočině

Pelhřimovsko
AS 2015, DÚR+DSP 2016
Spoluautor Ing. arch. Matěj Barla 

Bývalá fara z poloviny 18. století s mohutnou mansardovou střechou byla dlouhou dobu opuštěna. K trvalému bydlení ji upravujeme pro nového majitele, který chce dům zachovat v původním duchu. Do dispozice se zasahuje minimálně, veškeré hodnotné prvky zůstanou zachovány, zateplíme pouze podlahy a strop a obnovíme původní členění fasád. Půda zůstane půdou a z magického prostoru s krásným krovem se budou těšit další generace.
 Obnova domu byla nominována na cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro. Uvedena je i jako příkladná obnova.

Nový zvon Svatého Jakuba Většího

Rovná, Stříbrná Skalice
Studie 2015, Realizace 2015Původní zvon v románském kostelíku svatého Jakuba Většího v Stříbrné Skalici - Rovné byl zrekvírován v roce 1916 pro válečné účely. Po zavedení elektroinstalace, zrestaurování varhan, osazení nových lavic a dalších opravách se místní občanské sdružení, které se o kostel stará, rozhodlo nechat odlít a osadit nový zvon. Zvon je zasvěcen stějně jako kostel sv. Jakubu Vetšímu. Na přední část byl navržen jednoduchý reliéf ve tvaru svatojakubské mušle a kříže. Na zadní straně je nápis "Z DARŮ STŘÍBRNOSKALICKÝCH NA PAMĚT MINULÝM A K UŽITKU BUDOUCÍM", vročení a zvonařská značka mistra Petra Rudolfa Manouška. Horní lem je inspirován obloučkovým vlysem z apsidy kostela. Zvon byl vysvěcen a vyzvednut do kostelní věže 1. srpna 2015. Od té doby do okolí zvoní poledne a šestou hodinu večerní.

Rekonstrukce mlýna s roubeným patrem

Blansko
AS 2015, DÚR+DSP+DPS 2015
Spolupráce s Ing. arch. Matějem Barlou


Pracujeme na rekonstrukci památkově chráněného mlýna s roubeným patrem. Vodní kolo doklapalo, náhon byl zrušen již v minulém století. Původní mlýnské zařízení dochované v interiéru bude netradiční ozdobou obytného interiéru, který v mlýnici vznikne...

Rekonstrukce roubenky v Českém ráji

Sobotka
AS 2014, DÚR+DSP 2015

Tradiční třístranné stavení v Českém ráji poslední majitel pečlivě udržoval. Nový majitel chce chalupu upravit blíže původnímu stavu a zároveň ji úzpůsobit současnému bydlení. Bude přebudováno hygienické zázemí, provedena vestavba v podkroví a přistavěno nové zádveří, které vyřeší stávající nevyhovující vstup přímo do síně. Vše je řešeno s ohledem na místní tradiční lidovou architekturu. V bývalých chlévech vznikne letní odpočívárna se saunou a moštárna.