Rekonstrukce barokní fary na Vysočině

Pelhřimovsko
AS 2015, DÚR+DSP 2016
Spoluautor Ing. arch. Matěj Barla 
Bývalá fara z poloviny 18. století s mohutnou mansardovou střechou byla dlouhou dobu opuštěna. K trvalému bydlení ji upravujeme pro nového majitele, který chce dům zachovat v původním duchu. Do dispozice se zasahuje minimálně, veškeré hodnotné prvky zůstanou zachovány, zateplíme pouze podlahy a strop a obnovíme původní členění fasád. Půda zůstane půdou a z magického prostoru s krásným krovem se budou těšit další generace.

Rekonstrukce mlýna s roubeným patrem

Blansko
AS 2015, DÚR+DSP+DPS 2015
Spolupráce s Ing. arch. Matějem Barlou

Pracujeme na rekonstrukci památkově chráněného mlýna s roubeným patrem. Vodní kolo doklapalo, náhon byl zrušen již v minulém století. Původní mlýnské zařízení dochované v interiéru bude netradiční ozdobou obytného interiéru, který v mlýnici vznikne...

Rekonstrukce roubenky v Českém ráji

Sobotka
AS 2014, DÚR+DSP 2015
Tradiční třístranné stavení v Českém ráji poslední majitel pečlivě udržoval. Nový majitel chce chalupu upravit blíže původnímu stavu a zároveň ji úzpůsobit současnému bydlení. Bude přebudováno hygienické zázemí, provedena vestavba v podkroví a přistavěno nové zádveří, které vyřeší stávající nevyhovující vstup přímo do síně. Vše je řešeno s ohledem na místní tradiční lidovou architekturu. V bývalých chlévech vznikne letní odpočívárna se saunou a moštárna.

Rodinný dům ve Vraném nad Vltavou


Vrané nad Vltavou
AS 2012, DSP 2012-2013, REA 2013-2014
Zadáním byl malý rodinný dům s dřevěnou konstrukcí pro bydlení čtyřčlenné rodiny.
Vzhledem k velikosti, umístění a požadavku zachování charakteru zahrady a místa bylo 
od začátku debat voleno řešení členitějšího tvaru domu namísto striktního přísného monobloku.

Zázemí zahradnictví Bambusárium

Praha - Troja
Spolupráce MgA. Martin Pertl
AS 2012, DSP 2012-2013, REA 2013-2014Jednoduchá dřevostavba s pultovou střechou vyrůstá z bambusových hájů trojského zahradnictví zaměřeného na pěstování a prodej bambusů a okrasných travin.

Nový mobiliář kostela sv. Jana Křtitele

Žichlínek, Lanškroun
KLIENT: Římskokatolická farnost Žichlínek, Lanškroun
AS 2013

Barokní kostel svatého Jana Křtitele v Žichlínku byl postaven na místě staršího dřevěného kostela v roce 1725. Kostel je tvořen hlavní lodí s malou křížovou lodí, která tvoří spíše dvě výklenkové kaple. Vnitřní výbava je převážně z 2. poloviny 18. století a 19. století.
Během posledních let byla opravena fasáda, vnitřní dlažba a omítky a interiér byl vymalován v kombinaci dvou odstínů žluté a bílé. Původní lavice byly z důvodu silného poškození červotočem odstraněny. Presbytář je vybaven pouze původním barokním oltářem a barokní kazatelnou. K bohoslužbám tedy i chybí vybavení dle zásad II. Vatikánského koncilu.


Nový mobiliář vědomě nenavazuje na zdobné barokní tvarosloví, do prostoru kostela vnáší jednoduchost, čistotu tvarů a pravdivost materiálů. 

Roubenka v Krkonoších

Krkonoše
AS 2013, DSP 2013-14


Téměř 200 let stará krkonošská roubenka zachovalá v původním stavu. Čas nahlodal dřevěné trámy, kamenné zdi povolily. Jediná obyvatelná místnost – světnice již neumožňuje pohodlný pobyt rodiny majitele. Zadáním projektu je využít plně kapacitu domu – zobytnit podkroví a vytvořit nové hygienické i technické zázemí a dům celkově sanovat.