Pietní kaple v Ležákách

Ležáky
Soutěž 11/2011

Diskutabilní místo a další podmínky zvolené vypisovatelem. Kaple má půdorysný tvar kapky, břit je natočen do údolí. Vnitřní prostor je tichý, klidný. Otáčkou při vstupu do interieru se návštěvník orientačně odpoutává od exteriéru. Stoupající podlaha vymezuje prázdný nepřístupný prostor, ten je omezen tak, aby se dovnitř vešli 3-4 návštěvníci. Více by rušilo intimitu. Jména padlých se lesknou ve světle, které dopadá z jediného okna u stropu.....