Nové lavice do kostela Svatého Jakuba Většího

Rovná, Stříbrná Skalice
AS 2012, REA 2012 
Kostel Svatého Jakuba Většího v Rovné pochází z 12. století a během následujících staletí prošel několika stavebními etapami. Původní románský mobiliář se nezachoval, z období, kdy byl kostel barokizován, je však známa podoba barokních lavic (většina se nezachovala). V 50.-60. letech 20. století byl kostel částečně navrácen do pozdně románské podoby. 

Nové lavice jsou navrženy v soudobém jednoduchém pojetí a kompaktním tvaru. Střízlivá prostá podoba podtrhuje vyznění prostoru a románských fresek. Čistotu a hladkost povrchu doplňuje pouze decentní detail řezby drobného konsekračního křížku v kruhovém poli, který je odvozen od kamenného článku malého okna ve východním štítu nad apsidou kostela. Na ploše opěradla je dále navržen jednoduchý mělký reliéf případně obrysová linka obloučkového vlysu ze severního portálku, na ploše předních čel pak vlys z apsidy. Tyto detaily, odvozené ze samotné stavby, spojují historickou vrstvu architektury s novým mobiliářem. Lavice jsou navrženy z dubu. 
Během jara 2012 je vyrobili zruční truhláři Roman Liška a Marek Sladký, v červenci byly nainstalovány do kostela a dne 29. 7. 2012 byly slavnostně vysvěceny spolu s restaurovanými varhanami.