Rodinný dům ve Vraném nad Vltavou


Vrané nad Vltavou
AS 2012, DSP 2012-2013, REA 2013-2014Zadáním byl malý rodinný dům s dřevěnou konstrukcí pro bydlení čtyřčlenné rodiny.
Vzhledem k velikosti, umístění a požadavku zachování charakteru zahrady a místa bylo 
od začátku debat voleno řešení členitějšího tvaru domu namísto striktního přísného monobloku.
Tvar domu a koncept půdorysu vzešel z limit a předností pozemku. Horní patro z velké části ustupuje, člověk tak stojí v zahradě většinou u přízemní fasády. Hlavní jižní fasády mají vzdy jeden velký otvor. Na východní stranu směřují menší otvory. Obytný interiér je koncipován s výhledy a napojením na okolní zahradu. Horní terasa s výhledem na protější kopce za Vltavou je přístupná venkovním schodištěm z dolní terasy...