Kaple Jména Panny Marie

Kamenné Žehrovice
AS 2005-2006, DUR+DSP 2006, DPS 2007, Realizace – AT 2007-2009, Kolaudace 2009

Obec Kamenné Žehrovice leží 5 km jihozápadně od Kladna. V historii byla známa těžbou kvalitního pískovce Žehrováku, z něhož byl postaven například Karlův most. Na řešeném místě návsi stávala malá kaple se zvoničkou zasvěcená Panně Marii, postavená pravděpodobně v průběhu 18. století. V roce 1971 byla komunistickým režimem srovnána se zemí a sutí byl zavezen přilehlý rybník. Z původní stavby se díky několika místním obyvatelům podařilo zachránit a uchovat kamenný portálek, který je nyní navrácen na své původní místo.
            V roce 2005 se občanské sdružení Žehrovák rozhodlo obnovit zbořenou kapličku. Původní stavba nebyla zaměřena a její vzhled je doložen pouze historickou fotografií. Jelikož v obci není kostel, měla by nová, větší kaple sloužit místním věřícím k setkáním a občasným bohoslužbám a zároveň i pro další kulturní a společenské akce (koncerty, svatby...).

  Nová kaple stojí uprostřed zatravněné části návsi, přibližně na místě původní kapličky, jejíž základy byly odhaleny až během stavby. Stavba je orientována ve směru východ-západ. Terén mírně stoupá od severu k jihu. Půdorys má tvar polouzavřené podkovy, která se rozšiřuje směrem ke svému závěru. Západní štít je konkávně prohnutý. Modrá šindelová střecha symbolizuje plášť Panny Marie, ve vrcholu je zakončena pozlacenou abstrahovanou korunou s dvanácti hvězdami. Skrze korunu a světlík pod ní prostupuje světlo do interiéru nad presbytář. Interiér dále osvětlují tři boční střílnová okna s rozšiřujícími se nikami a v průčelí kruhové okno z reliéfního kaleného skla ve žlutooranžovém odstínu. Směrem od okapní hrany k hřebenu se přesah střechy ve štítu zvětšuje, v jeho vrcholu je malý zvon. Hlavní vstup ohraničuje kamenný žulový portálek s jednoduchou profilací pocházející z původní zvoničky. Ve dveřním křídlu je proříznuté čtvercové okénko s mříží ve tvaru anagramu PM. Přímý vstup do presbytáře umožňuje boční vchod. Oblý závěr a zakončení obvodové zdi fabionem vytvářejí spolu se světlíkem a střílnovými okny měkké osvětlení. To umožňují večer i svítidla zapuštěná v podlaze podél zdí. Podlaha, menza a kropenka jsou z žehrovického pískovce. Zařízení je prosté, bez ozdob, vedle oltáře je zasazen pouze jednoduchý kříž. K sezení je navržen mobilní nábytek. Kaple byla vysvěcena kardinálem Miroslavem Vlkem dne 19.9.2009
 

Zastavěná plocha : 50 m2
Užitná plocha : 35 m2
Obestavěný prostor : 200 m3
Počet míst k sezení : 22
Počet míst ke stání : 30-36

Původní zvonička na návsi, mapa stabilního katastruZachráněné kamenné ostění ze vstupu do původní zvoničky
Vysvěcení kardinálem Miloslavem Vlkem, 2009