Obnova Dittrichovy hrobky

Krásná Lípa
STP 2020, AS - DSP 2021

Památkově chráněná novorenesanční hrobka postavená v letech 1888-89 pro průmyslníka Carla Augusta Dittricha a jeho rodinu vznikla podle plánů berlínského architekta Julia Carla Rachsdorffa. Interiér hrobky vyzdobil malbami malíř August Frind, krypta s diabasovým sarkofágem byla obložena unikátní pozlacenou mozaikou. 

Po druhé světové válce a odsunu původních obyvatel hrobka více jak 60 let chátrala, dnes je ve velmi žalostném stavu. Střecha je propadlá, výzdoba kaple kompletně destruována, původní mozaika v kryptě odpadává. Pro nového vlastníka jsme zpracovali projekt citlivé obnovy. Dočká se jí výjimečná stavba konečně?