Rodinný dům v Horních Stakorech

AS 2009Mírně svažitá zahrada za vesnicí. V okolí již vyrůstají nové rodinné domky. Sedlová střecha jako závazný regulativ. Požadavek klientů na přízemní kompaktní bungalov s nízkoenerge-tickými vlastnostmi.
Jednoduchá podélná hmota je orientována v ose Z-V. Zvenku je čitelné dělení na denní část, vstup a ložnice. Na západě vystupuje z hlavního objektu nízký box jídelny s navazující terasou. Pomocné místnosti jsou orientovány na sever.