Rodinný dům v Troji

Praha - Troja
AS 2005-2006, DSP 2006, DPS 2007, Realizace 2007-2009

Svažitý pozemek se starou chatou-boudou. Regulace výstavby. Nutnost zůstat v současné zastavěné ploše a dodržet stávající výšku hřebene a tvar střechy. Požadavek investora na dvě bytové jednotky
a nízkoenergetické řešení stavby.
Vstupní polozapuštěný suterén je zděný, patro dřevěné systému Two by four, vytápění pomocí rekuperační jednotky. Modřínová fasáda zšedne a suterén začnou porůstat popínavé rostliny. Dům splyne se zahradou.