Nový mobiliář kostela sv. Jana Křtitele

Žichlínek, Lanškroun
KLIENT: Římskokatolická farnost Žichlínek, Lanškroun
AS 2013

Barokní kostel svatého Jana Křtitele v Žichlínku byl postaven na místě staršího dřevěného kostela v roce 1725. Kostel je tvořen hlavní lodí s malou křížovou lodí, která tvoří spíše dvě výklenkové kaple. Vnitřní výbava je převážně z 2. poloviny 18. století a 19. století.
Během posledních let byla opravena fasáda, vnitřní dlažba a omítky a interiér byl vymalován v kombinaci dvou odstínů žluté a bílé. Původní lavice byly z důvodu silného poškození červotočem odstraněny. Presbytář je vybaven pouze původním barokním oltářem a barokní kazatelnou. K bohoslužbám tedy i chybí vybavení dle zásad II. Vatikánského koncilu.


Nový mobiliář vědomě nenavazuje na zdobné barokní tvarosloví, do prostoru kostela vnáší jednoduchost, čistotu tvarů a pravdivost materiálů. 

Jednoduchý tvar je sebevědomě zasazen do historického interiéru a dává najevo, že život v tomto místě pokračuje. Vědomá strohost tak nepotlačuje a nesoupeří s původním barokním vybavením. Na to navazuje barevností – menza je laděna do červena stejně jako oltář, ambon do šeda, obdobně jako kazatelna. Společným prvkem, který jednotlivé kusy spojuje, je motiv svislých drážek, který připomíná vertikály rákosí na břehu Jordánu, kde sv. Jan Křtitel působil. Reliéf zároveň může připomínat tradiční kanelování sloupů
a pilastrů v baroku (v náznaku použité například na pilastrech hlavního oltáře), případně
i obilné snopy, které jsou ve znaku obce Žichlínek (Sichling = snop).
 
Menza je odlita z probarveného betonu s červeným pigmentem. Barva připomíná srdce, krev, střed prostoru. V čele stolní desky je vyfrézovaný pozlacený nápis „Hle, Beránek Boží, který snímá hříchy světa.“ – slova sv. Jana Křtitele při setkání s Ježíšem Kristem (Jan 1:29).

Půdorys - návrh

Současný stav

Menza

Ambon

Sedes

Nové kostelní lavice

Nové kostelní lavice - jedna řada