Roubenka v Krkonoších

Krkonoše
AS 2013, DSP 2013-14Téměř 200 let stará krkonošská roubenka zachovalá v původním stavu. Čas nahlodal dřevěné trámy, kamenné zdi povolily. Jediná obyvatelná místnost – světnice již neumožňuje pohodlný pobyt rodiny majitele. Zadáním projektu je využít plně kapacitu domu – zobytnit podkroví a vytvořit nové hygienické i technické zázemí a dům celkově sanovat.  

Cílem není objekt konzervátorsky restaurovat, nýbrž pokud možno zachovat nepoškozené části (roubení, část kamenných zdí, výplně oken a dveří) a hlavně uchovat genia loci horské chalupy. Nové konstrukce i prostory jsou navrženy v soudobém duchu za použití přírodních materiálů i tradičních postupů.


Klubovna s krbem a výstupem na zahradu situovaná v zadní části domu na místě chlévu.

Hale v podkroví vévodí mohutné kamenné těleso původního komínu. Atmosféra půdy je zachována.